İsraf etmek nedir? İsraf etmenin hükmü nedir? İslam’da ve Kuranda israf etmek nedir?

İslâm dini her açıdan ölçülü olma dinidir. Gereksiz aşırılıklara karşı çıkar. Ayetlerde Allah’ın insanlar için çıkardığı nimetlerin temiz ve helal olanlarından yenilip içilmesi ama israftan kaçınılmasını buyrulur. Dünya üzerinde biyolojik yaşamının devamı için dahi oldukça zorluk çeken milyonlarca insan yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yarısının, günde 2 dolardan az bir parayla geçinmeye çalıştığı bilinmekte. Dünya üzerinde, 1.2 milyar kişi ise günde 1 dolardan az parayla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Söz konusu veriler dikkate alındığında aşırı tüketim ve israfa yönelik eylemlerin ne denli insanlık dışı olduğunu anlamak zor değildir. Ayetler insanlar arasında mümkün olduğunca eşit ekonomik ve sosyal şartların oluşmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmakta, zekât ve sadaka gibi ibadetlerle de ihtiyaç sahiplerinin gözetilmelerini buyurmaktadır.

Dünya üzerinde yapılan israfı bir yerde toplama imkânımız olsaydı şayet emin olun yeryüzü üzerinde açlık ya da yoksulluk çeken tek bir kimse dahi kalmazdı. Ancak insanların küçük bir kesimini oluşturan zenginler alabildiğine israf ederken oldukça büyük kısmını oluşturan fakirler ise yeri geldiğinde yiyecek bir ekmek ya da içecek temiz bir su bulamamaktadırlar. Şüphesiz bu dengesizlik gözünü madde bürümüş insanlığın bir ayıbıdır. Bu tutumda olanların âhiretteki hesapları ise son derece çetin olacaktır.

Yiyin, için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez.

A’raf Suresi Ayet 31