İstişare ne demek? İstişare etmek nedir? İstişare anlamı nedir?

Görüş alışverişinde bulunma, fikir alma, danışma. “Kendisiyle istişare edilen güvenilir biri olmalıdır.” (Hadis)  Herhangi bir konuda doğ ruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurma. İstişare eden pişman olmaz.” (Hadis)  Yöneticilerin halkın durumunu ilgilendiren konularda daha güzel ve yararlı sonuçlara varabilmeleri için uzmanlarla görüş alış verişinde bulunmaları. İslam dinine göre, herhangi bir konuda ayet veya Hz. Peygamber’in hadisi ya da uygulaması varsa istişareye başvurulmaz. İstişare ayet ve hadislerin olmad ığı alanlarda yapılır. “Allah’ın rahmeti sebebiyledir ki sen onlara nazik davrandın. Eğer kaba ve katı olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Öyleyse onları affet, onlar için bağışlanma dile. İşlerinde onlarla istişare et…” (Kur’anı Kerim 3/159)