İtaat ne demek? İtaat anlamı nedir? İtaat etmek nedir?

Boyun eğme, uyma, dinlenme, söz dinleme, alınan emre göre hareket etme, saygı gösterme. “Allah’a ve Peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Aksi takdirde korkuya kapılırsınız da gücünüz kuvvetiniz yok olur. Sabredin! Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Kur’anı Kerim 8/46)  Allah’ın ve elçisinin ortaya koyduğu emir ve yasaklara uyma. “Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin, sizden olan buyruk sahiplerine de. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz o meselenin çözümü için Allah’a ve Resulüne baş vurun.” (Kur’anı Kerim 4/59)  Dinen, ilmen ve yaş olarak kendisinden üstün olanlara saygı duyma, onların meşru isteklerine uyma. “Allah’a isyan konusunda yaratılmışlara itaat edilmez.” (Hadis)