İtidal ne demek? İtidalli olmak nedir?

Aşırı olmama, ılımlılık, ölçülülük, dengelilik, soğukkanlılık. “Hamakatin aşıyor haddi itidali, yeter!/Ekilmeden biçilen tarla nerde var? Göster!” (M. A. Ersoy)  Yeme, içme, giyim ve kuşamda dengeli ve ölçülü olma, israftan ve cimrilikten kaçınma. “Her şeyin bir itidali, usülü ve âdâbı vardır; her şey itidal ile selamete kavuşur.” (Yusuf Has Hacip)  Duygu, düşünce, inanç, ibadet, ahlak ve davranışlardaki denge.  İnsanın yaratılış amacına uygun hareket etmesi, hayatının her anında Kur’anı Kerim’i ve Hz. Peygamber’i örnek alarak yaşamayı prensip edinmesi.