amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Kadınlar adetli veya lohusa iken dua edebilirler mi?

Kadınlar âdet günlerinde veya nifâs (lohusalık) hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyeti kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelimei şehâdet, kelimei tevhid, istiğfar, salâvatı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler (Bkz. İbn Nüceym, elBahr, I, 210; Aliyyü’lkârî, Fethu bâbi’l‘inâye, I, 142; İbn Âbidîn, Reddü’lmuhtâr, I, 319320; Şirbînî, Muğnî’lmuhtâc, I, 120121, 172).

Umut Güner Kimdir