Kadıyani ne demek? Kadıyanilik nedir? Kadıyani inancı nedir?

Mirza Gulam Ahmet Kad ıyani (öl. 1908) tarafından kurulan dini bir hareket. Kadıyaniliğin kurucusu Mirza Gulam Ahmet 1839’da Hindistan’ın Pencap Eyaleti’nin Gurdaspur bölgesinde küçük bir kasaba olan Kadıyan’da doğmuştur. Hareket, adını Mirza Ahmed’in doğduğu yerden almıştır. Kurucusuna nispetle Ahmedilik adı da verilmiştir. Mirza Gulam Ahmet İngiliz idaresine göstermiş olduğu bağlılıkla tanınmıştır. Eğitimine Arapça, Farsça öğrenimiyle başlamış daha sonra Kur’anı Kerim öğrenmiştir. Mirza Gulam Ahmet kendisinin müceddid olduğunu ilan etmiş, daha sonra da mehdilik ve Mesihlik iddiasında bulunmuştur. Bu aşırı iddialarından dolayı ona Hristiyanlar da Müslümanlar da karşı çıkmıştır. Kadıyanilerin genel fikirleri şunlardır:  Ülkeyi istila eden düşmanlara karşı silahla cihadı reddederler.  Mirza Gulam Ahmed’i bazı Kadiyaniler peygamber olarak kabul ederler ve ona inanmayanları kâfir sayarlar.  Hz. Peygamber’in hadislerini ve hadislerin bağlayıcılığını reddederler. 7 Eylül 1974 tarihinde Pakistan Parlamentosu almış olduğu bir kararla Kadıyaniliği ‘İslam dışı azınlık’ olarak kabul etmiştir.