ramazan oruç iftar sahur

Kalitesi düşük kuru hurmadan ve benzeri yiyeceklerden fıtır sadakasının fransız riyali ve kilo olarak miktarı nedir? Ticaret eşyasının zekatını bu eşyanın kendisinden vermek caiz midir, yoksa nakit olarak mı vermek gerekir?

Fıtır sadakasında vacip olan miktar Peygamberin kullandığı ölçek ile bir ölçek yiyecektir. Kadın olsun, erkek olsun, büyük olsun, küçük olsun herbir müslüman adına bulundukları beldenin yiyeceğinden bir ölçek yiyecek fitre olarak verilir. Bunun da miktarı kuru hurma ve buğday gibi yiyeceklerden iki elle birlikte dört avuç dolusu kuru yiyecektir.

Bunun ağırlık ölçüsüyle miktarına gelince dörtyüz seksen miskaldir. Fransız riyaliyle seksen riyaldir. Çünkü bir riyalin ağırlığı altı miskaldir. Suud riyaliyle bunun miktarı yüzdoksaniki riyaldir. Kilogram olarak miktarına gelince yaklaşık üç kilogramdır. Bir müslüman fitreyi kuru hurma, kaliteli buğday, pirinç, kuru üzüm ve peynir gibi kuru yiyeceklerden kilo ile tartarak verdiği zaman bu ölçekle vermekten ihtiyata daha uygundur.

O beldenin yiyeceği mısır ve darı gibi yiyecek maddesi olan hububattan olduğu zaman ölçek ile vermesi yeterlidir. En iyi bilen Allah’tır.

Ticaret eşyasının zekatına gelince onun üzerinden bir sene geçince bu eşyanın o andaki fiattan değerlendirilmesi gerekir. Nisaba ulaştığı zaman yani yüzkırk miskal gümüşün veya yirmi miskal altının değerine ulaştığı zaman onun zekatı nakit olarak verilir. Alimlerin ihtilafına takılmamak için ihtiyatlı ve en güzel olanı budur. Ticaret eşyasının zekatını o esnadaki kıymetine göre verirse alimlerin en sahih görüşüne göre bu caiz olur.