Kalubela ne demek? Kalubela anlamı nedir? Kalubela neresi?

Allah’ ın yaratma ve emretmede kendisinden başka ilah olmadığını kabul etmelerini ruhlar âleminde insanlara bildirdiğinde, onların da bu gerçeği işitip kabul ettiklerini anlatan ifade, Yüce Allah’a verilmiş söz. Ruhlar âleminde Allah, kıyamete kadar yaşayacak olan tüm insanların ruhlarına “Ben sizin Rabb’iniz değil miyim?” diye soru yöneltmişti. Onlar da “Kalubela (Evet Rabb’imizsin.) demişlerdi.” Kulların Allah’a verdikleri bu söz “Kalubela” ifadesiyle meşhur olmuştur. Bu sözleşme, Kur’an ı Kerim’de şöyle anlatılır: “Kıyamet gününde ‘Biz bundan habersizdik.’ demeyesiniz diye Rabb’in âdemoğullarından; onların bellerinden zürriyetlerini çıkard ı ve onları kendilerine şahit tuttu: ‘Ben sizin Rabb’iniz değil miyim?’ dedi. Onlar da, ‘Evet, Rabb’imiz olduğuna şahit olduk.’ dediler.” (Kur’anı Kerim 7/172)