amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Kandil gecesi hangi dua edilir? Kandil duası nedir? Arefe günü duası nedir? Arefe günü hangi dua edilir?

Yüce Allah’ın af ve merhametine sığınarak günahlardan arınma, ilâhî lütuf ve bereketlere erişebilme hemen her mü’minin temel gayesidir. İşte mübarek gün ve geceler, bu gayeye erişme imkânı veren müstesna zaman dilimleridir. Bu tür gün ve geceler, bireysel ve toplumsal hayatımızı olumlu yönde etkileyen, rahmet ve duygu yüklü anlar oluşuyla da büyük bir önem arz etmektedirler. Bu kutlu anlarda, dinî ve sosyal hayatımıza farklı bir perspektiften bakarak olumlu ve olumsuz yönlerimizi yeniden gözden geçirme imkânını elde ederiz.

Akıp giden zamanın önemli durakları olan ve ecdadımızın ayrı bir değer verdiği kandiller, öze dönüşün, yüce Yaratanımıza gönülden dua ve niyazda bulunmanın, kirlenen gönüllerimizi arındırmanın, kısaca kendimizi bulma ve bilmenin, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden kurtulu-şun en güzel anlarıdır. Yüce Rabbimiz, bu tür gün ve gecelerde Peygamberimizin ifadesiyle kendisine huşû içinde yönelen kullarına rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sınırsız ikramlarına davet etmektedir. (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 191) Bu itibarla, her mü’minin dua ve niyazda bulunması gerekir.

Kandillere özgü bir ibadet biçimi yoktur. Ancak bu geceleri idrak eden mü’min bu gecelerde nafile veya kaza namazı kılar, Allah’ı tesbih eder, Kur’ân okur, dua ve niyazda bulunur. Peygamberimiz (s.a.s.); “Duaların en faziletlisi, arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki pey-gamberlerin söyledikleri en faziletli söz,

Okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, her şeye kâdirdir” sözüdür buyurmuştur.

Hz. Âişe (r.a.) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü, şayet Kadir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?” dedim. Şu duayı okumamı söyledi:

Okunuşu: Allahümme inneke ‘afüvvün, tuhibbu’l-‘afve fa ‘annî

Anlamı: Allah’ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.”

Bu itibarla kadir, miraç, regaib, berat ve mevlit gecelerinde bu dua yapılabileceği gibi mü’min istediği duayı yapabilir.

Umut Güner Kimdir