Kaside-i Bürde ne demek? Kaside-i Bürde anlamı nedir? Bürde kasidesi nedir?

Cahiliye Döneminin tanınmış şairlerinden Kâ’b b. Züheyr (öl. 24/645)’in Hz. Peygamber’i öven, onun din ve insanlık için önemini anlatan şiiri. Kâ’b, Müslüman olmadan önce Hz. Peygamber’i ve onun peygamberliğini yermiştir. Daha sonra kardeşinin teşviki ve kendisinin hakikati görmesi üzerine Müslüman olmuştur. Önceki şiirinden vazgeçtiğini anlatmak ve Hz. Peygamber’den özür dilemek amacıyla yazdığı meşhur kasidesini bir sabah namazından sonra Hz. Peygamber’in önünde Müslümanlara okumuştur. Hz. Muhammed de sırtındaki hırkasını (bürdesini) çıkarıp ona hediye etmiştir. Bundan dolayı bu kaside “Kasideyibürde” adıyla meşhur olmuştur.