Kebire ne demek? Kebire anlamı nedir?

Büyük günah. “Kebirenin en büyükleri şunlardır: Allah’a ortak koşma, ana babaya isyan etme ve yalan yere tanıklık yapma.” (Hadis)  Yapılması Kur’anı Kerim ve sünnetle kesin olarak yasaklanan, yapanlara ahirette cehennem azabı vadedilen, dünyada da hukuki yaptırımlar gerektiren ve yapıldığında büyük kötülüklere sebep olan suç. Kebirenin neler olduğu konusunda âlimler farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bazı âlimler kebirenin sayısını yedi yüze kadar çıkarmışlardır. Her günah kendisinden küçük olana göre büyük, büyük olana göre de küçüktür. Günahlardan tövbe edilecek olursa, günahlar kebire olmaktan çıkar. Buna rağmen Hz. Peygamber yedi büyük kebireden kaçınmayı emretmiştir. Bu kebireler şunlardır: Allah’a ortak koşma, haksız yere adam öldürme, namuslu kadınlara ve erkeklere zina iftirasında bulunma, zina suçu işleme, savaştan kaçma, sihirbazlık yapma, yetimlerin malını yeme, anne babaya isyan etme, emredileni yapmama ve yasakları yapma. “Eğer siz yasaklanan kebireden kaçınırsan ız küçük günahlarınızı bağışlar ve sizi cennete girdiririz.” (Kur’anı Kerim 4/31)