Kefaet ne demek? Kefaet anlamı nedir?

Eşitlik, denklik, benzerlik, yeterlilik, küfüv.  Evlenecek olan kadın ile erkek arasında dinî, ahlaki, ekonomik ve sosyal bakımdan olması gereken yakınlık ve denklik. Ailede mutluluğun oluşumunda ve devamında kefaet önemli bir etkendir. Kur’anı Kerim özellikle, dinî ve ahlaki kefaet üzerinde durmuştur. Hz. Peygamber de Kur’anı Kerim’deki emirleri açıklar mahiyette şöyle söylemiştir: “Bir kadınla dört şey sebebiyle evlilik yapılabilir. Soyu, malı, güzelliği ve dini için. Siz bunlardan dini ve ahlakı güzel olanı seçin ki mutlu olun.” “Ey Ali! Üç şeyi erteleme: Vakti girdiğinde namazı, hazır olduğunda cenazeyi defnetmeyi ve kefaet sahibi birini bulduğunda kızı evlendirmeyi.” (Hadis)