Kelam ne demek? Kelam anlamı nedir? Kelam ilmi nedir?

Söz. “İnsan, kendine göre hiçbir sakıncasının olmadığına inandığı bir kelam eder, bu kelam sebebiyle doğu ile batı arası kadar Allah’ın rahmetinden uzaklaşır.” (Hadis)  Söz söyleme. “Selam kelamdan öncedir.” (Hadis)  “Dilediği varlıkla kendine özgü bir biçimde konuşması.” anlamında Allah’ın ezelî sıfatlarından biri. Allah’ın peygamberlerine vahiy göndermesi ve ilham etmesi onun kelam sıfatının gereğidir. Allah’ın bazı peygamberlerle konuştuğunu Kur’anı Kerim haber vermektedir. Onun konuşması insanların konuşması gibi harf ve ses aracılığıyla olmayıp kendine özgüdür.

Kelam ilmi 

İslam dininin inanç esaslarını konu edinen ilim.  Allah’ın zatından, sıfatlarından, isimlerinden, fiillerinden, başlangıç ve sonuç itibariyle tüm yaratılmışların durumlarından İslam dininin kurallarına göre bahseden ilim.  İslam inanç esaslarını dışardan gelen saldırılara karşı savunmayı ve onların İslam dinini bozmak için yapmış oldukları saldırılara karşı İslam’ı korumayı amaç edinen ilim.