Keşiş ne demek? Keşiş anlamı nedir? Kime keşiş denir?

Hristiyanların âlim, zahit ve ileri gelen din adamı, kıssis. “İman edenlere düşmanlıkta en ileri gidenlerin Yahudiler ve müşriklerin olduğunu görürsün. Müminlere sevgice en yakın olanların ise (Peygambere gelerek görüşmelerde bulunan, onun peygamberliğini takdir eden ve) ‘Biz Nasranileriz.’ diyenler olduğunu görürsün. Çünkü onların içinde büyüklük taslamayan keşişler ve ruhbanlar vardır.” (Kur’anı Kerim 5/82)  Hristiyanlık’ta bir tarikata bağlı olarak hiç evlenmeden yaşayan din adamı veya papaz.  Bazı dinlerde ıssız bir yerde tek başına veya manastırlarda toplu hâlde mistik bir hayat süren, dünyadan elini eteğini çekmiş kimse.