Matematik Fizik Kimya Biyoloji Formül Teori

Kişi Başı Gelir Düzeyi Nedir?

Kişi başı gelir düzeyi, çoğu araştırmacı tarafından kalkınma için önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Ülkelerin kalkınmışlığını karşılaştırmak için en çok tercih edilen değişkendir. Ancak kalkınma yalnızca kişi başına düşen gelir ile belirlenmemektedir. Yaşam süresinin uzatılması, okur-yazarlık oranı, bebek ölümlerinin azaltılması gibi unsurlarla birlikte incelemek gerekmektedir. Bunu savunan iktisatçılar, bu göstergelerin tamamının verilerinin toplanması ve ülkelerin kalkınmışlığını kıyaslama konusunda oldukça zor olduğu kabul etmektedir.

Büşra Karakuzu