Kitap ne demek? İslam’da kitap nedir? Kuran’da kitap nedir? Kitap anlamı nedir?

Karar verme, hükmetme. “Allah tarafından önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka bir azap dokunurdu.” (Kur’anı Kerim 8/68)  Yazma, mektup, belge. “(Belkıs) danışmanlarına dedi ki ‘Ey ileri gelenler! Bana çok değerli bir kitap gönderildi. O Süleyman’dandır. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlamaktadır.” (Kur’anı Kerim 27/2930)  Dinî hükümlerin kendisinden çıkartıldığı İslam dininin temel iki kaynağından birincisi, Kur’anı Kerim. “Allah’ın öğrettiği şekilde hüküm vermen için hakikatin açıklayıcısı olarak biz sana Kitabı indirdik.” (Kur’anı Kerim 4/105)  İnsanların dünyada yapmış oldukları iyiliklerin ve kötülüklerin kaydedilip sevaplarının ve günahlarının durumuna göre kendilerine ahiret gününde verilecek olan amel defteri. Kitap ortaya konulmuştur. Suçluların onun içindekilerden korkarak: ‘Vah bize! Bu kitaba da ne oluyor? Ne küçük ne de büyük hiçbir şeyi bırakmamış, (dünyada yaptığımız) her şeyi sayıp dökmüş’ dediklerini görürsün.” (Kur’anı Kerim 18/49)  Tevrat, İncil, Zebur gibi ilahî kitaplar. “Biz İbrahim’e İshak’ı ve (torunu) Yakup’u armağan ettik. Onun soyuna da peygamberlik ve kitap verdik…” (Kur’anı Kerim 29/27) Allah katındaki bilgi, her şeyin kendisinde kayıtlı olduğu levhimahfuz. “Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.” (Kur’anı Kerim 7/38) “Yok ettiğimiz her kasabanın (bizim katımızda) bilinen bir kitabı vardır.” (Kur’anı Kerim 15/4)