Kıyam ne demek? Kıyam anlamı nedir? Kıyama kalkmak ne demek?

Kalkma, ayakta durma. “Hz. Peygamber, Allah’a şükreden bir kul olmak için geceleyin ibadet için kalkar ve uzun süre kıyam ederdi.” (Hz. Ayşe)  Bir işe girişme, teşebbüs etme. Namazın şartlarından olmak üzere Kur’anı Kerim’den sure veya ayetler okumak için namazın başlama tekbiriyle rükûsu arasında ayakta kalınan süre. Kıyam farzdır. Hastalık vb. özrü bulunan kimselere ise kıyam farz değildir. Böyle kimseler dinin kendilerine sağladığı kolaylık nedeniyle oturarak, yaslanarak veya yatarak namazlarını k ılabilirler. “Geceleyin secde ve kıyam ederek boyun büken, ahiret gününden çekinen, Rabb’inin rahmetini isteyen kimse inkâr eden kimse gibi olur mu? Ey Muhammed! De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğ rusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” (Kur’anı Kerim 39/9)  Gece namaza kalkma, gece ibadeti yapma. “Bir mümin geceleyin kendisi kıyam eder eşini de kaldırır; beraberce namaz kılarlarsa Allah onları ‘Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlar’ grubuna dâhil eder.” (Hadis) Ölümden sonra dirilip ayağa kalkma. “Sûr’a üflenince, Allah’ın diledikleri bir yana, göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi ölürler. Sonra sûra bir daha üflenince hemen kıyam edip birbirlerine bakışıp dururlar.” (Kur’anı Kerim 39/68) Kişinin veya bir toplumun, manevi değerlerini elde etmek ve onlara sahip çıkmak, kendilerine yapılan baskıları reddetmek ve kaybolan tüm haklarını elde etmek amacıyla verdikleri meşru mücadele. “Allah yolundaki mücadele için kişinin bir anlık kıyamı, altmış yıllık (nafile) ibadetten daha hayırlıdır.” (Hadis)