Kıyas ne demek? Kıyas anlamı nedir? İslam’da kıyas nedir?

Eşitleme, ölçme, mukayese etme, karşılaştırma.  Hakkında açık hüküm bulunmayan bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak özellik ve benzerliğe dayanarak Kur’anı Kerim veya sünnette hükmü belirtilen bir meseleye göre belirleme. “Ey Ebu Musa!…Hüküm verirken önüne benzer meseleler geldiğinde olayları birbirine kıyas et…” (Hz. Ömer)  Herhangi bir şeyin helal, haram veya mubah olup olmadığını belirlemede Kur’anı Kerim, sünnet ve icmadan sonra kendisine başvurulan İslam fıkh ının dördüncü delili. Hayatta meydana gelen olayların sayısı sonsuzdur. Ayet ve hadislerin sayısı ise sınırlıdır. Gelişen yeni olayları çözüme kavuşturabilmek için ayet ve hadislerden çıkar ılan kurallardan da yararlanılır. K ıyas yoluyla yeni meseleler de çözüme kavuşmuş olur. Bu sayede İslam dini hayatın her alanında görüş belirtir ve ilmî yönden çalışkan ve üretken bir toplum oluşturur.  Belirli öncüllerden hareketle benzer olay ve olgular arasındaki sebep sonuç ilişkilerinden de yararlanarak mantıksal sonuçlar elde etme yöntemi.