İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

Kohgiluye ve Buyer Ahmed

Zagros sıra dağlarının uzantıları üzerinde kurulan bu ostan genellikle dağlık araziden oluşmaktadır. Bölgede bulunan Dena Dağı 4409 metre yüksekliğindedir ve bölgede 4000 metreden yüksek olan 40 tane zirve vardır. Yeni otlama alanları bulabilmek için kışlık yazlık yer değiştiren göçebe gruplar bölgede hala yaşamaktadırlar. Nüfusu en seyrek ostanlardandır.

Bölgenin ekonomisi petrol ve hayvancılığa dayalıdır. İran’ın petrol üretiminde önemli bir paya sahiptir. Bitkisel ilaçlar imalatı ve balık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çimento, çelik, gıda sanayisi ve temizlik ürünleri imalatı bulunmaktadır. Maden-cilikte fosfat, silis, sülfür ve dekoratif taşlar bu ostanın öne çıkan ma-denlerdir.

Bölge dağ turizmine uygundur. Çok sayıda nehir, ormanlık alan, pınar ve şelale vardır. Geleneksel el sanatla-rında halı, cacim, hey-be ve kıl çadır yapımı vardır.

Çoğunluğu Lurların oluşturduğu bölgede Kaşkailer ve Farslar da yaşamaktadır.