Konfüçyüsçülük ne demek? Konfüçyüsçülük felsefesi nedir?

Konfüçyüs (Kung FuTzu M.Ö. 551479) tarafından kurulduğu ileri sürülen dinî, ahlaki, siyasi, sosyal ve ekonomik konularla alakalı düşüncelerin ve uygulamaların bütünü. Konfüçyüsçülüğün kurucusu olan Konfüçyüs, Çin’in Lu eyaletindeki Tsou’da doğmu ştur. Erken yaşta kendini ilme vermiş, yirmi yaşından itibaren de öğrenci yetiştirmiştir. Din, ahlak ve siyaset felsefesi ile ilgili şu görüşleri savunmuştur: Gençler politik görevlerde yer almalıdır. Onlar edebiyat, tarih, felsefe ve ahlak eğitim ve öğretimi yapmalıd ırlar. Yöneticilerle yönetilenler karşılıklı güven içinde olmalıdırlar. Konfüçyüs, Çin’deki bilge insanların hikmetli sözlerini bir araya getirmiş, kendi konuşmalar ını da öğrencileri toplamış, böylece Konfüçyüsçülüğün kutsal metinleri oluşmuştur. Konfüçyüsçülük bugün de Çin’in millî dinlerinden biridir.