amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Korku duası nedir? Korkudan ve telaştan kurtulma duası nedir? Korkulardan kurtulma duası!

Korku insanın doğasında var olan bir duygudur. Bu, alınan eğitime ve yetişilen kültür ve çevreye göre değişebilir. İnsan, korkusunu kendi kendisine yenmeye çalışmalı, Allah’a sığınmalı ve dua etmelidir. Sahabeden Sevban (r.a.) diyor ki: Peygamberimiz (s.a.s.) bir şeyden korktuğu zaman şöyle dua ederdi:

“Allahü, Allahü, Rabbî, lâ üşrikü bihî şey’en.”

Allah! Allah! Benim Rabbimdir. O’na hiçbir şeyi ortak koşmam.” (İbn Mâce, Dua, 17)

* Ebû Musa el-Eş’arî (r.a.) diyor ki: Peygamberimiz (s.a.s.), bir toplumun zarar vermesinden endişe ettiği zaman şöyle dua ederdi:

Okunuşu: “Allâhümme innâ nec’alüke fî nuhûrihim. Ve neûzü bike min şurûrihim.”

Anlamı: “Allah’ım! Onların yüreklerine korku salarız ve onların şerlerinden sana sığınırız.” (Ebû Davud, Salât, 365)

Kur’ân-ı Kerim’de de şeytanın saptırması ve tasallutuna karşı şu dua tavsiye edilmiştir:

“Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın. Çünkü O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (A’râf, 7/200)

Umut Güner Kimdir