Rusya

Kremlin Sarayı – Moskova Kremlini

Rus ulusal mabedi olmakla birlikte Rus devletinin de sembolüdür. Tarihi yolculuk içerisinde Kremlin tepesi, Moskova’nın ana müze cazibe noktası haline gelmiş olup, bu paha biçilemez mirası oluşturan ve günümüze taşıyan birçok neslin tarihi hatırasının da muhafızı olmuştur. “Moskova Kremlini ve Kızıl Meydan” mimari grubunun küresel tarih ve sanat mirasının bir parçası olarak UNESCO’nun dünya kültürel ve doğal miras listesine dâhil edilmesi, Moskova Kremlini’ndeki tarihi eserlerin eşsizliğinin ve benzersizliğinin yanı sıra bunların dünya kültürünün gelişmesindeki ayrıcalıklı yerinin kabulü olmuştur.