Küfür ne demek? Küfür anlamı nedir? Küfür etmek nedir? Küfür günahı nedir?

Örtme, gizleme, yok etme. İnkâr etme, inanmama. “Şüphesiz ki küfredip sonra da bu küfür hâli üzerine ölenlere Allah’ın laneti vardır.” (Kur’anı Kerim 2/161) Nankörlük. “Beni anın ki ben de sizi anayım, bana şükredin, küfr(Kur’anı Kerim 2/152)  Allah’ın, varlığını veya birliğini inkâr etme, dinin kutsal saydığı gerçeklere inanmama ya da İslam’ın hak din olduğunu kabul etmeme. “Ey inananlar! İmana karşı küfrü seviyorlarsa (tercih ediyorlarsa) babalarınız ve kardeşleriniz de olsa onları dost edinmeyiniz…” (Kur’anı Kerim 9/23)  Allah’ ın göndermiş olduğu İslam dinini toptan veya içerisindeki hükümlerden herhangi birini inkâr etme, peygamberlerin bazısına inanıp bazısını reddetme. “Onlar ki inandıktan sonra küfre düştüler, sonra da küfürleri arttı. Onların tövbeleri kabul edilmeyecektir. Onlar gerçekten sapık olanlardır.” (Kur’anı Kerim 3/90)  Allah’a şirk ko şma yahut Allah’ı yakışmayacak isim ve sıfatlarla anma. “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler şüphesiz küfre girmişlerdir.” (Kur’anı Kerim 5/17)  Allah’a inanmayan veya onu yüce otorite, kendinin ve tüm evrenin mutlak hâkimi ya da ibadet edilecek tek tanrı olarak kabul etmeyen. İman ettikten sonra tekrar küfre dönüp küfürde ileri gidenler var ya, Allah onların tövbelerini kesinlikle kabul etmeyecektir. Onlar sapıkların ta kendileridir.” (Kur’an Kerim 3/90)