amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Kul hakkının cezası nedir? Kul hakkı nedir? Kul hakkı asla effedilmez mi? Allah kul hakkını unutmaz mı?

Birçok kişi tarafından doğru bilinen yanlışlardan biri de Allah’ın affetmeyeceği tek günahın kul hakkı olduğudur.  Hatta kimi zaman insanlar ayet okur gibi Allah’ın “Bana ne ile gelirsen gel kul hakkı ile gelme!” dediğini iddia ederler. Oysa Kur’an’da ne bu şekilde bir ayet vardır ne de “kul hakkı” şeklinde bir kullanım. Şüphesiz inanan insanların Kur’an’da çerçevesi belirlendiği şekli ile en başta Allah’a sonra da Allah’ın yarattıklarına karşı görev ve sorumlulukları vardır. Kur’an’da, insanlar arası ilişkilerde gözetilmesi gereken birçok hak sayılır. Kur’an’da barışı esas almak, güvenilir olmak; emanetlere ve verilen sözlere sadık kalmak, yalan sözden uzak durmak, daima doğru söz söylemek, edilen yeminleri insanlar arasında hile ve aldatma aracı yapmamak, iş ve yönetimde istişareyi (danışmayı) esas almak,426 emanetleri onlara ehil olan kişilere vermek, vadeli borçları yazıp kayıt altına almak ve borçtan bir şey eksiltmeye çalışmamak, haram yememek, ölçü ve tartıda dürüst olmak, gıybet etmemek, insanlar aleyhine söz taşımamak, insanlar ile alay etmemek, insanları ayıplamamak ve insanlara kötü lakaplar takmamak, şahitliği gizlememek ve yalan yere şahitlik yapmamak gibi birçok haktan söz etmek mümkündür. Tüm bu sayılanların ve daha fazlasının doğrudan ya da dolaylı olarak insanların hakları ile ilgili olduğu doğrudur. Ancak yine de bu sayılanlardan hareketle Kur’an’dan hiçbir temel bulamayan inançlar, kabuller ve cümleler üretmek doğru değildir. Daha önce de dikkat çekildiği gibi Allah’ın affetmeyeceği tek günah şirk yani kendisine ortak koşulmasıdır. Dolayısıyla Allah’ın affetmeyeceği tek günahın kul hakkı olduğu kabulü doğru değildir.

Emre Dorman