cami namaz ezan oruç vakit

Kuran Araplara mı indirildi? Araplar üstün ırk mıdır? Kuranın Araplara indirilme sebebi nedir?

Kur’an, bir topluma ya da bir dile mahkûm edilemeyecek kadar yüce bir bildirimdir. Kur’an anlaşılsın diye Arapça konuşan bir topluma indirilmiştir ancak Kur’an Araplara indirilmiş bir bildirim değildir. Kur’an’da Arap diline vurgu yapılır ancak Arap toplumuna bedevi göçebe Araplar anlamına gelen ‘a’rab’ kelimesi dışında hiç vurgu yapılmaz. Bu kelimenin geçtiği on ayetin dokuzunda Arap toplumunun kötülük, cimrilik, ikiyüzlülük, yalancılık ve bölücülük gibi olumsuz tutum ve hallerinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla Kur’an Arap toplumuna indirilmiş bir kitap olmadığı gibi hiçbir şekilde Arapları ya da başka bir toplumu öven bir kitap da değildir.

Daha önce de dikkat çekildiği gibi Kur’an’a göre hiçbir ırkın başka bir ırka göre üstünlüğü bulunmamaktadır. Üstünlük ırk ile değil Allah’a karşı gösterilen sorumluluk bilinci yani takva (duyarlılık) iledir. Peygamberimiz Hz. Muhammed Arap toplumu içinde dünyaya gelmiştir. Ancak bilindiği gibi tarih boyunca toplumlar arası etkileşimler sebebiyle bir kimsenin orijinal soyunun kesin olarak bir ırka indirgenmesi pek mümkün değildir. Örneğin peygamberimizin atası olan Hz. İbrahim bilindiği kadarıyla Arap ırkından değildir. İbranilerin atası olarak görülmektedir. Ancak peygamberimiz Arap olmasına rağmen Hz. İbrahim’in soyundan gelmektedir. Dolayısıyla hem peygamberimizi hem de herhangi başka bir peygamberi bir ırk ile bağdaştırmak doğru değildir. Bununla beraber peygamberimiz Arap ırkından olsa da değişen bir şey yoktur. Peygamberimiz hiçbir zaman Arapçılık ya da ırkçılık gözetmemiş ve insanlar arasında ırk ayrımı yapmamıştır. Her ne kadar bu konuda uydurma birtakım rivayetler bulunsa da Kur’an’ın bize öğretmiş olduğu peygamberimiz, bu türden iddia ve iftiralardan uzaktır.

Emre Dorman