amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Kuran çarpar mı? Kuran üzerine yemin edilebilir mi? Allah çarpar mı? Allah çarpması nedir? Yemin günah mı?

Halk arasında yaygın olan inançlardan biri de gerekli saygı gösterilmediğinde Kur’an’ın insanı çarpacağı inancıdır. Oysa çoğu zaman insanların Kur’an’a gösterilmesi gereken saygıdan anladıkları ile gerçekte Kur’an’a gösterilmesi gereken saygı arasında önemli farklar vardır. İnsanlar, saygıdan onu başlarının üstünde ya da yüksek bir yerde tutmayı anlarlar. Oysa Kur’an, insana ve hayata inmiş bir kitaptır. İnsanın sürekli olarak elinde, hayatın sürekli olarak içinde olmalıdır. İnsan Kur’an’ı yeterince yukarıda tutmadığı ya da ona abdestsiz dokunduğu için çarpılmaz ama onu gönderiliş amacına uygun okuyup anlamaya çalışmayan insan, ister istemez çarpık bir hayat yaşar.

Allah’ın yaratılışa uygun ve kolay kıldığı dini insanlar zorlaştırmıştır. Dinini öğrenmek isteyen; insan sözüne değil, Allah’ın sözüne bakmalıdır. Kur’an kimseyi çarpmaz! Çünkü Kur’an çarpan değil, çarpıklıkları düzelten bir kitaptır. Kur’an’a saygı göstermek isteyen biri onu okumalı, anlamalı ve hayatına yansıtmalıdır. Dini konularda bir şey sorduklarında şöyle söylemek gerekir insanlara: Dinini öğrenmek istersen al eline Kur’an’ı ve bildiklerini unutmakla başla! Rabbinin sözleri doğru olanı öğretir sana nasıl olsa.

“Kur’an üzerine yemin ederim” ya da “Ekmek Kur’an çarpsın” şeklindeki yemin türleri ve Kur’an’a el basmak şeklindeki uygulamalar, halk arasında oldukça yaygın olan bir yemin şeklidir. İlk bakışta insanların Kur’an’a verdikleri kutsallık ve önemin bir neticesi olarak bu türden yeminlerin edildiği düşünülebilir. Ancak Kur’an’ın yemin ya da başka bir şey için araç haline getirilmesi, hele ki bir kandırmaca söz konusu ise, buna alet edilmesi kabul edilemez. Bir kişi yalanı tabiat haline getirmişse şayet Kur’an’a el basması onu bu yalandan alıkoymaz. Kur’an’ı, yalanına alet etmiş olur. Gerçek anlamda iman etmiş ve imanının gereklerini olabilecek en güzel şekilde yerine getirmeyi hedef edinmiş bir kişinin ağzından çıkacak her söz yemin niteliğinde güvenilir söz olmalıdır. Durum böyle olunca Allah’ın, Kur’an’ın ya da dinin üzerine yemin etmek gibi bir ilave dayanağa gerek kalmamaktadır. Kur’an’ı yeminlerimize araç değil hayatımıza amaç haline getirmemiz gerekir. Kur’an’ın içindekilerin hayata taşınması, insanları inandırmak için ayrıca onun üzerine yemin edilmesine gerek bırakmayacaktır.

Emre Dorman

Umut Güner Kimdir