amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Kuran şifa mıdır? Şifa duaları ve ayetleri var mı? Kuran’ın faydaları nelerdir?

Kur’an’ın isimlerinden birinin ‘şifa’ olduğuna dikkat çekilmişti. Ancak Kur’an’ın isimlerinden biri olan şifa kavramının; Kur’an’daki kullanımı onun, manevi hastalık ve aksaklıklarımızı gideren bir vahiy olması sebebiyledir. Ayette de dikkat çekildiği gibi, Kur’an’ın şifa oluşu insandaki manevi ve inanç anlamındaki hastalık ve aksaklıklar ile ilgilidir. Ayette vurgulandığı gibi Kur’an, insana en doğru yolu gösteren bir rehber ve Allah’tan gelen büyük bir rahmettir. Yolunu şaşıran ya da doğru yoldan uzaklaşan insanın rayına girmesi için bir çeşit kılavuzdur Kur’an. Bununla birlikte kibir, kıskançlık, bencillik, nefret, merhametsizlik, doyumsuzluk, cimrilik, geçimsizlik ve nankörlük gibi tüm kötü duygu ve halleri tedavi edebilecek ve insanı örnek bir inanana dönüştürebilecek bir şifadır, Kur’an. Bu yüzden Kur’an ile indirilmiş olan şeyler, inananlar için şifa ve rahmettir. O şeyler, zalim olanların hüsranını artırır. Ancak Kur’an’ın gönüllere şifa olabilmesi için, insanın Allah’tan bu şifayı talep etmesi gerekir. İnsan şifa bulmayı dilemedikçe ve bu dileğine uygun hareket etmedikçe, Allah da o kişinin şifa bulmasını dilemeyecektir. Dolayısıyla Kur’an olduğu yerde bekleyene değil, talep edip kendini düzeltmek için harekete geçene şifa olabilir. Kur’an’ın gönüllere şifa olması için onun yolunun takip edilmesi gerekir.

Ayetlerde, balda şifa olduğuna dikkat çekilir. Şüphesiz baldaki şifa, manevi hastalıklara değil; bedensel arızalara yönelik bir şifadır. Hz. İbrahim’in duasında olduğu gibi hastalanan kişiye şifa verenin Allah olduğuna da dikkat çekilir. Allah, hem maddi hem de manevi hastalıklarımıza karşı şifa verebilir. Ancak kişinin şifa bulmak için elinden geleni yapması ve ardından Allah’a güvenip dayanması ve O’ndan yardım istemesi gerekir. Yoksa Kur’an’ın tamamının ya da bir kısmının okunmasının insanın bedensel ve biyolojik hastalığını tedavi edici bir özelliği bulunmamaktadır.

Bu konunun bazı kimselerce suistimal edildiği ve piyasada ‘şifa ayetleri’ ya da ‘şifa duaları’ şeklinde kitapların gezindiği görülebilir. Oysa ayetlerin belirli sayılarda tekrar edilmesi, üstelik anlamı hiç bilinmeden okunması ile şifa bulmak mümkün değildir. Allah insana akıl ve ilim vermiştir. Bedensel rahatsızlıklar için doktora gidilir. Ruhsal rahatsızlıklar için de psikiyatra ya da psikoloğa görünülür. Tedavi edilmesi gereken bir şey varsa kişi, ayet ya da sureler ile değil, gerekli tıbbi müdahale ya da ilaçlar ile tedavi edilir. Kişi ancak üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah’tan yardım ve şifa talebinde bulunabilir.

Bunun dışında kısmet bulmaktan, bel ağrısı, nefes darlığı ve hatta basur problemine kadar her türlü bedensel ihtiyaç ve rahatsızlıklara yönelik şifa ayetleri ya da duaları olduğunu iddia etmek, Allah’ın ayetlerini amacından saptırmak ve ticarete alet etmekten başka bir şey değildir. Bu tür Kur’an dışı kabul ve uygulamalardan uzak durmak, bu tuzaklara düşmemek gerekir. Bir kişi gerek yazılı kitaplarında, gerekse birtakım terapilerinde Kur’an ile şifa verdiğini iddia ediyor ve üstelik bunun karşılığında bir ücret talebinde bulunuyorsa; bu kişinin insanları açıkça aldattığı bilinmelidir. Kur’an, hayat kitabıdır. Üfürük kitabı değildir. Allah’ın indirmiş olduğu mesajların bir kısmını gizleyenler ya da bunu maddi bir gelir karşılığında satıp pazarlayanlar ancak karınlarına ateş doldururlar. Ahirette de can yakıcı bir azaba uğrarlar.

Emr Dorman

Umut Güner Kimdir