Kuran’da Rüya İle İlgili Ayetler Neler? Kuran’da Rüya Ayetleri

kuranıkerim

Enfal Suresi 43. Ayet Hani Allah, sana rüyandan onları az gösteriyordu; eǧer sana onları açık gösterseydi, korkacak ve kumanda da tartışacaktınız. Fakat Allah, selamete baǧladı; çünkü O, bütün sinelerin özünü bilir.

Yusuf Suresi 4. Ayet Bir vakit Yusuf babasına: “Babacıǧım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlar.” dedi.

Yusuf Suresi 5. Ayet Babası: “Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar; çünkü şeytan, insana belli bir düşmandır.

Yusuf Suresi 36. Ayet Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Birisi: rüyada kendimi şarap sıkarken görüyorum.” dedi. Diǧeri: “Ben, rüyada kendimi basımın üstünde bir ekmek götürürken görüyorum, ondan kuşlar yiyor. Bize bunun tabirim haber ver; çünkü biz seni iyilik sevenlerden görüyoruz.” dedi.

Yusuf Suresi 41. Ayet Ey zindan arkadaşlarım, gelelim rüyanıza: “Biriniz, efendisine yine şarap sunacak, diǧeri asılacak ve kuşlar basından yiyecek; işte fetvasını istediǧiniz mesele halledildi!” dedi.

Yusuf Suresi 43. Ayet Bir gün hükümdar: rüyamda yedi arık ineǧin yemekte olduǧu yedi semiz inek ve yedi yeşil başakla diǧer yedi kuru başak görüyorum. Ey efendiler, eǧer rüya tabir ediyorsanız, bana rüyamı halledin!” dedi.

Yusuf Suresi 44. Ayet Dediler ki: rüya dediǧin, demet demet hayallerdir, biz ise hayallerin tabirini bilmiyoruz.”

Yusuf Suresi 46. Ayet Gelip: “Yusuf, ey dosdoǧru kişi, “yedi semiz inek. bunları yedi arık inek yiyor ve yedi yeşil başakla diǧer yedi kuru başak” rüyasını bize tabir et, ümit ederim ki, o insanların yanına cevapla dönerim, ola ki, deǧerini bilirler dedi.

Yusuf Suresi 100. Ayet Ana ve babasını taht üzerine çıkardı, hepsi Yusuf için secdeye kapandılar. Yusuf da:”Ey babacıǧım, işte bundan önceki rüyamın yorumu bu; gerçekten Rabbim onu gerçekleştirdi, cidden bana iyilikte bulundu;çünkü beni zindandan çıkardı; şeytan benimle kardeşlerimin arasını dürtüştürdükten (bozduktan) sonra sizi çölden buraya getirdi.

Gerçekten Rabbim, dilediǧi şey için aldıǧı tedbirde çok hoş davranır. Gerçek şu ki, O, herşeyi çok iyi bilen, her yaptıǧın bir hikmete göre yapandır!

Yusuf Suresi 101. Ayet Ey Rabbim, Sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öǧrettin. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünya ve ahirette benim velim Sensin! Benim ruhumu müslüman olarak al ve beni iyiler arasına kat!” dedi.

Enbiya Suresi 5. Ayet (Onlar): “Bunlar bir takım karışık rüyalar; yok onu kendisi uydurdu; yok o bir şairdir; öyle deǧilse, önceki peygamberlerin gönderdikleri gibi, bize bir mucize getirsin!” derler.

Saffat Suresi 102. Ayet (Oǧlu) yanında koşma çaǧına gelince : “Yavrum, ben seni rüyamda boǧazladıǧımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün?” dedi. (Çocuk da): “Babacıǧım sana ne emrediliyorsa yap! Beni inşaallah sabredenlerden bulacaksın!” dedi.

Saffat Suresi 105. Ayet rüyaya gerçekten sadakat gösterdin, işte Biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız.”

Fetih Suresi 27. Ayet Andolsun ki, Allah gerçekten peygamberine o rüyayı hakkıyla doǧru gösterdi, ?anıma yemin ederim ki, Inşaallah Mescid-i Haram’a güvenlik içinde başlarınızı kazıtarak, kırkarak korkusuzca gireceksiniz! Ancak O, sizin bilmediǧiniz şeyleri bildi de ondan önce yakın bir fetih verdi.