Kürsi ne demek? Kürsi anlamı nedir? Allah’ın kürsüsü nedir?

Taht, üzerinde oturulan sandalye.  İlim, güç, sulta, egemenlik, otorite.  Her şeyi kapsamına alan ve bütün mahlukatı egemenliği altında tutan anlamında Allah’ ın hükümranlığı ve mülkü. “…Allah’ın kürsisi, gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri (ve arasındaki her şeyi) koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O yücedir, uludur.” (Kur’anı Kerim 2/255) “Yedi kat gökleri seyran eyleyen/Kürsü’nün üstinde cevlan eyleyen/Miracında ümmetini dileyen/Adı güzel kendü güzel Muhammed.” (Yunus Emre)  Her şeyi kuşatıp denetim altına alan Allah’ın sonsuz ilmi.