İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

Kuzey Horasan

Büyük Horasan bölgesi bugünkü İran’ın kuzeydoğu kısmını, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Afganistan ülkelerini içine alan ve bu ülkelerin tarih ve edebiyatlarında önemli bir rol oynayan tarihi bir bölgedir. Büyük Horasan bölgesinin İran içinde yer alan kısmı bugünkü İran’da 2004 yılından beri Kuzey Horasan, Güney Horasan ve Rezevi Horasan olarak üç ostana bölünmüştür. İran’ın kuzeydoğusunda yer alan Kuzey Horasan ostanı dağlık ve yağışı bol olan bir bölgedir.

Horasan kelimesi güneşin doğduğu yer demektir.

Bölge sanayisinde ön plana çıkan imalat alanları petrokimya, çimento, plastik, çelik, boru ve profil, alümina üretimi, elyaf, un, şeker ve diğer gıda ürünleridir.

Bölge boksit madeni bakımından zengindir ve Semnan ostanı ile birlikte İran’un bütün boksit ihtiyacını karşılaşmaktadır.

Dağlık ve serin bir bölge olan Kuzey Horasan da yöreye uygun tarımsal ürünler ve küçükbaş hayvancılık yaygındır. Faruc şehristanın kuruyemiş-leri İran’da meşhurdur.

Horasan Bahşi Müziği UNESCO tarafından maddi olmayan kültürel miras olarak kaydedilmiştir. Bölgenin el sanatları arasında halı ve cacim vardır.

Çoğunlukla Kürtler olmak üzere bu ostanın diğer etnik gruplar Farslar ve Tatlar, Azeriler, Türkmenler, Beluçlar, Lurlar ve Araplardır.