amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Lewis’in İki Sektörlü Sınırsız Emek Teorik Modeli

Nobel ödüllü iktisatçı Lewis’in iki sektörlü modeli: aşırı nüfuslu kırsal kesim ve yüksek verimli, modern, kentsel sanayi sektöründen oluşmaktadır. Kırsal kesimde sınırsız emek arzı olduğu varsayılmaktadır. Bu sınırsız emek arzı, marjinal verimliliği sıfır veya negatif olan kırsal işgücünün bir kısmını ifade etmektedir.

Lewis’in yaklaşımına göre aşırı nüfuslu kesimde işgücü fazlası nedeniyle gizli işsizlik vardır ve sanayi sektöründe tam istihdam bulunmaktadır. İktisadi faaliyetler tarımdan sanayiye kaymıştır. Diğer bir deyişle, kalkınma sırasında kırsal kesimin başlıca kaynağı olan işgücü, kente gitmekte ve sanayi büyümektedir. Giderek büyüyen sanayi kesiminde ortaya çıkan iş gücü talebi, tarım kesiminden gelen iş gücüyle karşılanabilmektedir.

Büşra Karakuzu

Umut Güner Kimdir