Lian ne demek? Lian anlamı nedir?

Lânetleşmek, erkeğin zevcesini (hanımını) zinâ etmekle suçlaması veya bu çocuk benden değildir demesi hâlinde dört şâhid getiremezse, zevcenin isteği üzerine eşlerin hâkim huzûruna çağrılarak usûlüne uygun (âyet-i kerîmedeki bildirildiği şekilde) karşılıklı yemîn etmeleri ve lânetleşmeleri. Buna mulâane de denir.

Liân için önce erkek “Sözüm doğrudur” diye yemin eder. Dört kerre tekrar eder, beşincide; “Yalan söylüyorsam Allahü teâlânı n lâneti benim üzerime olsun” der. Sonra kadın dört defa; “Allah şâhidim olsun ki, bu adam bana zâni (zinâ edici) demekle yalan söyledi” diye yemin eder. Beşincide; “Doğru söyledi ise, Allahü teâlânın gadâbı benim üzerime olsun” der. Sonra hâkim bunları bir talâk-ı bâin ile ayırır. Liân yapıldı ktan sonra, adam sözünden dönerek veyâ başka bir afîfe kadını kazf ederek (zinâ isnâd edip isbat edemeyip) had cezâsı uygulanmadıkça eski hanımıyla tekrar hiçbir zaman evlenemez. (M. Mevkûfâtî)