İran, Tarih, Coğrafya, Kültür ve İnsan

Luristan

İran’ın batısında yer alan ve dağlık bir araziye sahip olan Luristan, kuzeybatıdan güneye uzanan Zagros sıra dağlarının uzantısı olan dağlarda kurulmuştur. Luristan, Lurların en yoğun olarak yaşadığı bölgedir.

Ostanın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Sanayide petrokimya, çimento, seramik, çelik ve kimyasal ürünleri imalatı bulunmaktadır. Ayrıca, tarım makineleri, plastik ürünleri, gıda ve bitkisel ilaçlar, cam üretimi, demir dökümcülüğü ve dekoratif taşları işlemesi de bu ostanın sanayi faa-liyetlerindendir.

Burucerd ve Ezna’da birer özel ekonomik bölge vardır.

Madencilikte alçı, kalker, dekoratif taşlar, silis ve fel-dspat öne çıkan madenlerdir.

Bölgenin en önemli tarımsal ürünleri buğday, arpa, fasulyegiller, pirinç, üzüm, incir ve nardır. Hayvan-cılıkta küçükbaş hayvancılık ve balık yetiştiriciliği yaygındır.

Bölgenin bazı turistik yerleri Felek-ul-Eflak Kalesi, Geher Gölü, Ab Sefid Şelalesi ve Çekan Şelalesidir. El sanatları olarak kıl çadır, halı ve cacim dokumacılığı vardır. Bazı yöresel yiyecekleri külüçe (kurabiye), kak (yufkadan bir tür tatlı), hayvansal yağlar ve se-menu’dur (bir tür helva).

Lursitan, Lur’ların yoğun olaak yaşadığı bir yerdir. Lur’lardan başka küçük bir Lak etnik grubu da bu-lunmaktadır. Bu ostan dışında Lurlar en çok Kohgi-luye ve Buyer Ahmed, Çaharmahal ve Bahtiyari ile İlam ostanlarında yaşamaktadırlar.