Malları ve çocukları Allahın önüne geçirmek nedir? Malları ve çocukları Allahtan çok sevmek nedir?

Mal da evlatlar da Allah’ın kullarına bahşetmiş olduğu nimetlerdir. Ancak gerçek manada inanan bir kul için malın da evlatların da Allah’ın karşısında bir değeri yoktur. Allah, sahip olduğumuzu zannettiğimiz her şeyin gerçek anlamda sahibidir. İnananlar Allah’a olan sevgilerinde son derece kararlı ve samimidirler. Ayetler inananların bir özelliği olarak: “Onlar, ne ticaret ne de alış verişin kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.” (24/37) diye buyurmakta ve gerçek manada inanan birinin sahip olduğu hiçbir şeyi hatta kendi canını dahi Allah’ın önüne geçirmemesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.

Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.

Münafıkun Suresi Ayet 9