islam soru fetva yorum

Mazereti olmaksızın Ramazan günü orucu tutmamanın hükmü nedir?

Ramazanda mazeretsiz oruç tutmamak en büyük günahlardan biridir. İnsan bununla fasık olur. Allah’a tevbe etmesi ve tutmadığı orucu kaza etmesi gerekir.

Yani: Eğer oruç tutar da gündüz saatlerinde hiçbir mazeret olmaksızın orucu bozarsa bozduğu orucu kaza etmesi gerekir. Çünkü oruca başladığı zaman onunla kendisini bağlamıştır ve farz olduğu için bu fiilin içine girmiştir. Artık onu bir adak gibi kaza etmesi gerekir.

Fakat bir mazereti olmaksızın kasten hiç oruç tutmazsa, kuvvetli olan görüşe göre ona kaza gerekmez. Çünkü kaza etmesinin ona bir faydası olmaz. Kaza etse de bu ondan kabul edilmez.

Bu konudaki kural şudur: “Belli bir vakte bağlanmış olan her ibadet, hiçbir mazeret olmaksızın belirlenmiş vaktinden sonraya ertelendiği zaman sahibinden bu ibadet kabul edilmez.” Bunun delili Peygamberin Sallallahu aleyhi vesellem şu hadisidir: “Kim bizim dinimizde olmayan bir iş yaparsa bu iş reddedilmiştir.

Çünkü bu, Allah’ın koyduğu sınırları çiğnemektir. Allah’ın sınırlarını çiğnemek bir zulümdür. Zalimin ibadeti makbul değildir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “Kim Allah’ın sınırlarını çiğnerse onlar işte onlar zalimlerdir.” (Bakara, 229)

Çünkü o bu ibadeti vakti girmeden önce yapmış olsaydı kabul edilmeyecekti. Vaktinden sonra yaptığı zaman da böyledir. Mazeretli olmadıkça bu ondan yine kabul edilmeyecektir.