Mefsedet ne demek? Mefsedet anlamı nedir?

Bozulmaya neden olan, fesat ve zarar içeren.  Ruhi veya bedenî, bireysel veya toplumsal, dünyevi veya uhrevi zararları acıya yol açan nedenler.  İslam dininin korunmasını ilke edindiği can, mal, akıl, namus ve din emniyetini ihlal eden zararlar ve kötülükler. “Mefsedetleri ortadan kaldırmak menfaatleri elde etmeye çalışmaktan daha önemlidir.” (Mecelle Maddesi)