Mehdi ne demek? Mehdi anlamı nedir? Mehdi gelecek mi?

Doğru yolu bulan, gösteren, hidayete götüren.  Kıyamete yakın bir zamanda zulüm ve kötülüğü ortadan kald ırıp adaleti ve İslam’ı hâkim kılacağı öne sürülen kişi. Kur’anı Kerim’de Mehdi ile ilgili bir ayet yoktur. Buhari ve Müslim gibi güvenilir hadis kaynaklarında da Mehdi ile ilgili bir hadise rastlanmamıştır. Bu iki eserin dışındaki hadis kaynaklarında Mehdi ile ilgili rivayetler vardır. Şiilerde ise Mehdi inancı iman esaslarındand ır. Onlara göre beklenen Mehdi gelecek ve yeryüzündeki zulme son verecektir. Kur’anı Kerim, Müslümanların Mehdi’yi beklemelerini değil İslam’ın emirlerine iman etmeyi ve imanlarının gereğini yapmayı tavsiye eder. Her Müslümanın insanlığa doğru yolu gösterme konusunda büyük bir gayret göstermesi gerekir.  Şairler tarafından Hz. Peygamber için kullanılan bir övgü ifadesi.