Mekke’nin Fethi’nde Kadınlar! Mekke’nin Fethine Katılan Kadın Sahabeler Kimler? Mekke’nin Fethi’nde Kadınların Rolü Nedir?

Mekke’nin fethinde büyük bir ordu Medine’den ayrılmış ve Mekke’ye doğru hareket etmiştir. Böylesine büyük bir ordunun içerisinde kadınların yer almadığını düşünmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Diğer savaşlarda olduğu gibi bu fetihte de kadınların yer aldığını fakat savaşın vuku bulmamasından dolayı isimlerinin tek tek rivayetlerde zikredilmemiş olma ihtimali akla gelmektedir. Kaynaklarda Ümmü Umâre, Ümmü Seleme ve Hz. Meymûne dışında kadınların isimleri geçmemektedir.

Mekke’nin fethinde Hz. Peygamber’in yanında eşlerinden Ümmü Seleme’nin ve Meymûne’nin yer aldığı bilinmektedir.

Bedir Savaşı dışında bütün büyük gazvelerde yer alan Ümmü Umâre Mekke’nin fethinde de yer almış, fakat bu fetih süresince görev ve sorumlulukları rivayetler de yer almamıştır.