Melek ne demek? Melek anlamı nedir? Meleklerin cinsiyeti var mı?

Erkeklik ve dişilikleri olmayan, yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, doğmayan ve doğurmayan, Allah’ın izniyle çeşitli şekillere girebilen, gözle görülmeyen, Allah’ın emirlerine tam olarak itaat eden, nurdan yaratılmış varlık, elçi. İnsanlar, meleklerin varlığına iman etmekle yükümlüdürler. Melekleri inkâr etmek, peygamberleri, kitapları inkâr etmek gibidir. Meleklerin sayısı bilinemeyecek kadar çoktur. Cebrail(a.s), Mikâil(a.s), Azrail(a.s) ve İsrafil(a.s) adlı dört büyük melek ile Kiramen Kâtibin ve MünkerNekir melekleri meşhurdur. “İ man; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmandır.” (Hadis)