Menasik ne demek? Menasik anlamı nedir? Menasik yeri nedir?

İbadet yerleri.  İslam dininde ibadetlerin yapılış şekilleri. “(Hz. İbrahim ve Hz. İsmail şöyle dua ettiler): Rabbimiz! İkimizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olanlardan bir ümmet yetiştir. Bize menasikimizi göster, tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden ve merhametli olan ancak Sen’sin.” (Kur’anı Kerim 2/128)  Hac sırasında yapılan Kâbe’yi tavaf, Arafat’ta vakfe, Safa ile Merve arasında say, ihram giyme gibi hacca ait işlerin hepsi. “(Hacda) menasikinizi tamamladığınızda Allah’ı çokça zikredin…” (Kur’anı Kerim 2/200)  Kurban kesme yerleri.