Mescid-i Dırar ne demek? Mescid-i Dırar anlamı nedir?

Hicretten sonra H.9M. 630 yılında Tebük seferi öncesi münafıklar tarafından Müslümanları gözetim altında tutmak, onlara tuzak kurmak için Kuba Mescidi’nin tam karşısında yapılan bir mescit. Mescididırar’ın yapılış amacı Allah tarafından bildirilmiş tir. Hz. Peygamber de bu mescidi Tebük seferinden (9/630) sonra yıktırmıştır. D ırar mescidinin yapılma fikrini veren Ebu Amir erRahip adlı Medine asıllı Hristiyan bir münafıktır. O, İslam’ ın Medine’de yayılmasını engellemek ve Hz. Peygamber’in varlığına son vermek için bu mescidin yapılmasını planlamıştır. Ebu Amir; Hz. Peygamber ve arkadaşları, cumartesi günleri Kuba mescidine geldiklerinde bu planın ı gerçekleştirmek istemiştir. Allah’ın, peygamberine bildirmesi üzerine bu kötü planını gerçekleştirememiştir. “(Sefere katılmayanlar arasında) bir de müminlere zarar vermek, hakikati inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaş açmış olan (adamın gelmesini) beklemek için Mescididırar’ı kuranlar ve ‘(bununla) iyilikten başka bir şey kastetmedik.’ diye yemin edecek olanlar vardır. Hâlbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.” (Kur’anı Kerim 9/107)