Minare ne demek? Minare anlamı nedir? Minare tarihi!

Camilerde müezzinin ezan okuduğu, bir veya birden çok şerefesi bulunan yüksek ve ince kule biçimindeki yapı. Minare, ezanın uzaklara duyurulmas ı amacıyla yapılmıştır. İlk minare Emevi hükümdarlarından Abdülmelik b. Mervan (ö. 86/705) zamanında yaptırılmıştır. “Sanki bir hatıra serinliğinden/Ovanın yeşili, göğün mavisi/Ve minarelerin en ilahîsi.” (A. H. Tanpınar)