Misak ne demek? Misak anlamı nedir?

Kesin olarak söz verme. “Allah’ın size olan nimetini ve ona kesinlikle uyma konusunda vermiş oldu ğunuz misakı hatırlayın; ‘İşittik ve itaat ettik.’ demiştiniz. Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak onun korumasına girin. Allah, insanın içinden geçenleri bile mutlaka bilir.” (Kur’anı Kerim 5/7)  Yapılan ve mutlaka yerine getirilmesi gereken antlaşma, ahit. “Onlar (müminler) Allah’ın ahdini yerine getirirler ve Allah’la yapmış oldukları misakı bozmazlar. Onlar, Allah’ın gözetilmesini emrettiğ i şeyleri gözeten (akrabalık bağlar ını koparmayarak onlara iyilik eden), Allah’ın büyüklüğü karşısında saygı duyan ve (ahirette) kötü hesaptan sakınan kimselerdir.” (Kur’anı Kerim 13/2021)  Allah’tan başka ilah tanımama ve hayatın her alanında Allah’ın emirlerine bağlı kalma konusunda Allah’ın ruhlar âleminde kullarıyla yapmış oldu ğu antlaşma, insanlardan almış olduğu söz. Kur’anı Kerim’in verdiği bilgilere göre Allah, kulları ile ruhlar âleminde sözleşme yapmıştır. Bu sözleşmeye göre Cenabı Allah, kıyamete kadar gelecek olan insanların ruhlarını yarattıktan sonra onlara şöyle buyurmuştur: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Ruhlar da hep birlikte Allah’a şu cevabı vermişlerdir: “Elbette sen bizim Rabbimizsin…” (Kur’anı Kerim 7/172) Allah’ın ezelde almış olduğu bu söz, Allah ile kulları arasında yapılan bir sözleşme; misaktır.