islam soru fetva yorum

Muayyen bir mescitte itikafa girmeyi adayan kimsenin başka bir mescitte itikafa girmesi caiz olur mu?

Malum üç mescidin dışında herhangi bir mescitte itikafa girmeyi adayan kimsenin adağını başka bir mescidde yerine getirmesi caizdir. Çünkü her yer aynıdır. Aynı şekilde mesela filan beldedeki bir mescitte itikafa girmeyi adayan kimsenin itikafını herhangi bir yerde yerine getirmesi caizdir.

Bu konuda bir kural vardır. O da şudur: Daha faziletli bir şeyi belirlediği (adadığı) zaman artık onu yerine getirmekle yükümlüdür. Onun aşağısında/ondan daha az faziletli bir şeyi yapması caiz değildir. Dolayısıyla kim Mescidi Haram’da itikafa girmeyi adarsa orada itikafa girmesi gerekir. Ondan daha aşağı mertebedeki bir mescitte itikafa girmesi caiz değildir. Çünkü bütün mescitler faziletçe onun altındadırlar. Faziletçe aşağı derecede bir mescitte itikafa girmeyi adayan kimsenin bu adağını ondan daha faziletli bir yerde yerine getirmesi caizdir.

Bunun delili şudur: Bir adam Peygambere Sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: Allah sana Mekke’nin fethini nasip ederse Beytu’lMakdis mescidinde namaz kılmayı adadım. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem ona dedi ki: “Bu namazını burada kıl.” Adam dedi ki: Ama ben o mescitte kılmayı adamıştım. Peygamber şöyle buyurdu: “Burada kıl.” Adamın ısrarcı olduğunu görünce şöyle dedi: “O zaman dilediğini yap.” Bunu Ebu Davud ve Hakim rivayet etti ve sahih olduğunu söyledi.