Mücerred ne demek? Mücerred anlamı nedir?

Arapça, soyulmuş, çıplak, sırf, bileşik olmayan anlamını ihtiva eden bir kelime. Evlenmemiş kişiye de mücerred denir. Tecrid ehli, kendini, dünya alâkasından kesmiştir. Bu deyimle ilgili “mücerred pak, müteehhil hak” atasözü kullanılır ki bu “evlenmemiş kişi temizdir, ama evlenmek de haktır” anlamındadır.

Ayrıca Bektaşîlikte “mücerred âyini” denen bir uygulama vardır ki, o da şöyledir: Evlenmemek konusunda söz veren derviş (can)in saç, kaş, bıyık ve sakallan ustura ile kesilir, sağ kulağı delinerek mengüş(küpe) takılır. Bu âyine müteehhil (evli)ler katılamaz. Bu uygulama eskiden dört büyük dergahda yapılırdı:

1 – Kerbelâ’da Hz. Hüseyin âsitane (dergah)si,

2- Hacı Bektaş-ı Veli dergahı (pirevi).

3- Mısır’da Kaygusuz Sultan dergâhı,

4- Teselya’da Reni kasabasındaki Dur Bali Sultan dergahı.