Müezzin ne demek? Müezzin anlamı nedir? Müezzin kime denir?

Camilerde namaz vakitlerini bildirmek için belirli kurallara göre ezan okuyan din görevlisi. İslam dini, müezzinliği önemli bir görev saymıştır. İslam’a göre müezzinin ezan okuması, ezanın içeriğine ilişkin bir duyuru ve şahitliktir. Dolayısıyla bu duyuru ve şahitliği yapacak kişilerde bazı özelliklerin bulunması gerekir. Bunlar; Müslüman olmak, akıllı ve ergin olmak, sünneti iyi bilmek ve güzel ahlakla donanmaktır. Hz. Peygamber’in ilk müezzinleri Bilal elHabeşi ve Abdullah Ümmi Mektum’dur. “Ezanı duydu ğunuzda, müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin.” (Hadis)