Müfessir ne demek? Müfessir anlamı nedir? Müfessir kime denir?

Açıklayan, yorumlayan, tefsir eden, kapalı manaları ortaya çıkaran kimse.  Kur’an ı Kerim’i insanların anlayabileceği şekilde, Kur’an ilimlerinden yararlanarak yorumlayan, Allah’ın ayetlerindeki esas amacı ortaya çıkarmaya çalışan ve tefsir ilminde otorite olan din bilgini. Kur’anı Kerim’in ilk müfessiri Hz. Peygamber’dir. O, Kur’an ı Kerim’in ayetlerini kendi hayatında uygulayıp yaşayarak ve açıklayarak tefsir etmiştir. Kur’anı Kerim’i tefsir edecek kimselerin; bütün incelikleriyle Arap dilini, ayetlerin nerede ve niçin indiğini, nasihmensuhu, Hz. Peygamber’in tefsirini, k ıraat ilimlerini, Kur’anı Kerim’deki meseller ve kıssaları, edebi sanatları bilmesi gerekir.