Mümin ne demek? Mümin kime denir? Mümin anlamı nedir?

İnanan, iman eden, gönülden bağ lanan, güven veren, güvene kavuşturan kimse.  Allah katından peygamberleri aracılığı ile gelen her şeyi, tereddütsüz olarak doğrulayan ve kabul eden kişi. Müminlerin, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, onun ayetleri okunduğunda imanları artar ve yalnızca Allah’a güvenirler. Namazlarını en güzel şekilde kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden (gerekli yerlere) harcarlar. Gerçek anlamda mümin olanlar bunlardır.” (Kur’anı Kerim 8/34)  Allah’a, onun birliğine, meleklerine, kitaplar ına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan oldu ğuna, Hz. Muhammed’in onun kulu ve Resulü olduğuna, Allah’ın Peygamberi aracılığıyla göndermiş olduğu emirlerin hepsine ayrıntılarıyla inanan, inandığını diliyle söyleyen, davranışları ve ibadetleriyle inancın ı dışa yansıtan kimse. “Allah ve Resulü bir şeye karar verdikleri zaman mümin erkek ve kadınlar için o konuda seçme hakları yoktur.” (Kur’anı Kerim 33/36)