amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Münacat ne demek? Münacat anlamı nedir?

Arapça, fısıldaşmak, gizlice söyleşmek demektir. Allah’a hafif sesle fısıltı halinde yalvaran, dua eden kulun, Rabbisine olan bu davranışına, münâcât denir. Sûfi, sadık kul, nefs, kalp, akıl ve ruhunun birlikteliğiyle Allah’la beraberliğini yaşar ve daima O’na olan ihtiyacını hisseder. O’na gerçek anlamda kulluk yapamadığının farkına varır. Böylece O’na münâcâtta bulunur. O’na taât, nafile, zikir ve ibadetlerle yaklaşmaktan daha lezzetli birşey bulamaz. Şükreden, razı, âbid bir kul tavrıyla, ibadet eder. Kalbinde Rabbisinin nurunu görür. Nefsinde Allah’ın heybetini hisseder. Allah’ın yarattıklarındaki incelikleri düşünür. O’nun cemal ve celalinden başkasını görmez. Birlik ummanında tesbihatta bulunur. Sevgiyle, kalbinin derinliklerinden gelen bir duygu ile, münacatlarda bulunur. Bu durumda Zunnûn’un Rabbisine münâcâtındaki gibi şöyle der: “İlâhî, kulak verdiğim hiçbir hayvanın sesi, ağacın hışırtısı, suyun fışkırması, kuşun terennümü, faydalandığım bir gölgelik, fısıldayan bir rüzgar ve gürleyen bir şimşek yoktur ki onda, Senin vahdaniyyetini bulmuş, veya görmemiş olayım!…”

Divan Edebiyatı’nda, Allah’tan dua ile birşey istemek üzere yazılmış şiirlere münâcât denirdi. Şairler, divanlarının başına bir münâcât, sonra na’t koyarlar, ardından gazel ve kasidelerini eklerlerdi.

Umut Güner Kimdir