Murakabe ne demek? Murakabe anlamı nedir?

Koruma, bakma, denetleme, göz altında bulundurma. “Ben (Hz. İsa) onlara: ‘Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.’ diye senin bana emretmiş olduğundan başka bir şey söylemedim. Ben onların içinde olduğum sürece onları murakabe ettim, fakat sen beni vefat ettirince onları murakabe eden (yaln ız) sen oldun. Sen her şeyi görensin.” (Kur’an ı Kerim 5/117)  Kişinin kendi iç âlemine bakması, yaratılış amacı üzerinde düşünmesi.  Tasavvuf yoluna giren kişinin ahlaken gelişip ruhen olgunlaşması için iç âlemini kontrol altında bulundurmaya, Allah ile birlikte olma bilincini diri tutmaya ve Allah’ın kendisini gördüğünün farkındalığını güçlendirmeye çaba harcaması.